<- terug naar nieuws

MRS zoekt een nieuwe voorzitter (vacature)

Maatschappelijke Raad Schiphol zoekt een nieuwe voorzitter die gaat bijdragen aan een betere leefomgeving rond de luchthaven Schiphol.

Waar ga je werken?

Als onafhankelijk voorzitter kom je te werken bij de Maatschappelijke Raad Schiphol (MRS), de erkende adviesraad bestaande uit bewonersvertegenwoordigers, experts/wetenschappers en vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties. De MRS focust op het kanaliseren van maatschappelijke perspectieven voor het verbeteren van de leefomgevingskwaliteit rond Schiphol. De MRS geeft gevraagd en ongevraagd advies aan het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW), die verplicht is om op dit advies te reageren.

Wie ben jij?

Jij bent een communicatief ijzersterke verbinder met ruime ervaring in politiek-bestuurlijke processen. Je hebt affiniteit met luchtvaartproblematiek of het vermogen om dit snel eigen te maken. Als boegbeeld van de MRS ben je onafhankelijk en beschik je over een breed maatschappelijk en bestuurlijk netwerk.

Wat verwachten wij van de nieuwe voorzitter?

  • Aanspreekpunt en boegbeeld voor de leden, sector, ministerie IenW en andere belanghebbenden.
  • Namens de MRS uitbrengen van adviezen aan de minister van IenW.
  • Voorzitten van de MRS bijeenkomsten.
  • Implementeren van goedgekeurde besluiten en zorgdragen voor dagelijks bestuur.
  • Opstellen van het jaarplan en begroting, samen met de secretaris-directeur.

Wat bieden wij?

Een uitdagende functie binnen de MRS met uitstekende arbeidsvoorwaarden. Je wordt benoemd door de minister van Infrastructuur en Waterstaat voor een periode van 4 jaar, met een aanstelling van 1 tot 2 dagen per week.

Profielschets van de nieuwe voorzitter

Functienaam: Onafhankelijk voorzitter Maatschappelijke Raad Schiphol (MRS)  
1. Plaats in de organisatie/werkgebied
  Schiphol ligt in een dichtbevolkt gebied. Dat zorgt voor een belangentegenstelling. Aan de ene kant zorgen de vluchten van en naar Schiphol voor hinder voor mens, milieu en natuur. Aan de andere kant is Nederland via Schiphol verbonden met de gehele wereld. De maatschappelijke dialoog over de ontwikkeling van de luchthaven en het verbeteren van de kwaliteit van de leefomgeving is daarom een essentieel onderdeel van de beleidsvorming. Het is van belang dat het vertrouwen van de omgeving over dit onderwerp gaat herstellen.   Daarom is de Maatschappelijke Raad Schiphol (MRS) op 1 juli 2023 formeel opgericht als onafhankelijk adviesorgaan voor – onder andere – de minister van Infrastructuur en Waterstaat (IenW). De MRS heeft als taak om de maatschappelijke perspectieven op het verbeteren van de leefomgevingskwaliteit rond Schiphol te kanaliseren.   De inzet en procesbegeleiding van de voorzitter is cruciaal voor het succesvol verder opbouwen en functioneren van de MRS. De onafhankelijk voorzitter zorgt in eerste instantie voor een vertrouwensbasis in het overleg tussen leden, maar ook in de afstemming met alle belanghebbenden. De voorzitter is daarmee het boegbeeld van de MRS. Hij/zij brengt namens de MRS adviezen uit aan de minister en vertegenwoordigt de MRS in bestuurlijke contacten. De voorzitter waarborgt dat in de MRS alle relevante partijen op evenwichtige wijze worden betrokken.

2. Organisatiecultuur en professionaliteit
  De MRS heeft als taak om de maatschappelijke perspectieven op het verbeteren van de leefomgevingskwaliteit rond Schiphol te kanaliseren. Eindproducten zijn gebundelde weergaven van de visies en standpunten van betrokken belanghebbenden (bijdragen aan een dialoog, advies, visies, verkenningen, vergezichten, analyses e.d.). De MRS richt zich specifiek op beleid met betrekking tot leefomgevingskwaliteit, maar ook op het leveren van maatschappelijke inbreng in concrete hindermitigatie projecten.   De MRS bestaat uit bewonersvertegenwoordigers, en een maatschappelijke vertegenwoordiging (organisaties zoals natuur- en milieuorganisaties, werkgevers en jongerenorganisaties). Ook maken experts/wetenschappers deel uit van de raad ter ondersteuning van de bewoners en de maatschappelijke organisaties. Daarnaast is er een zogenaamde open schil waarin een open uitnodiging wordt gedaan aan een ieder die wil participeren.   Het ministerie van IenW neemt geen zetel in, maar neemt als bevoegd gezag op uitnodiging deel aan de MRS bijeenkomsten. De MRS heeft een ondersteunend bureau dat bijvoorbeeld participatietrajecten faciliteert en bijeenkomsten voorbereidt, maar ook het dagelijkse contact met de MRS-leden en het ministerie van IenW onderhoudt. De secretaris-directeur van het ondersteunend bureau en de voorzitter van de MRS vormen het bestuur en zijn een hecht samenwerkend duo. Het ondersteunend bureau bestaat uit een klein team van gedreven medewerkers, waaronder een officemanager, communicatiemanager en een senior adviseur. De MRS wordt ondersteund door een supportorganisatie in de vorm van een apart rechtspersoon (stichting) en opereert met een eigen budget. Over de realisatie van het jaarplan en de besteding van de middelen wordt per kwartaal en jaarlijks verantwoording afgelegd aan een onafhankelijke raad van toezicht.  
3. Werkzaamheden
  De onafhankelijk voorzitter zorgt in eerste instantie voor het ontstaan van een vertrouwensbasis onder de MRS leden. Er moet ruimte zijn voor een constructieve dialoog. Daarnaast waarborg hij/zij dat in de MRS alle vertegenwoordigers op evenwichtige wijze worden betrokken. De inzet en procesbegeleiding van de voorzitter is cruciaal voor een overlegvorm over de luchthaven Schiphol, waarin de maatschappij zich gehoord en begrepen voelt.   De nieuw te werven voorzitter wordt verantwoordelijk voor het uitwerken en voortzetten van de MRS na zijn aantreden. Het takenpakket van de voorzitter omvat onder andere: Een aanspreekpunt, boegbeeld en verbindende en initiërende factor zijn voor de leden van de MRS, de sector, IenW, en overige geïnteresseerde of belanghebbende partijen.Het namens de MRS uitbrengen van adviezen aan de minister van IenW.Het bestuurlijk aanspreekpunt zijn namens de MRS. Het verder implementeren van het door de minister goedgekeurde besluit over de MRS.Zorgdragen voor het dagelijks bestuur van de MRS, samen met de secretaris-directeur.Het opstellen van een jaarplan MRS en de daarbij horende begroting, samen met de secretaris-directeurHet voorzitten van de MRS bijeenkomsten.  
4. Profiel
  De voorzitter is communicatief ijzersterk, is een uitgesproken verbinder en bekend met luchtvaartproblematiek (of heeft het vermogen om zich dit snel eigen te maken).   De voorzitter heeft ruime werkervaring op het gebied van politiek-bestuurlijk ingewikkelde processen en beschikt bij voorkeur over een breed maatschappelijk en bestuurlijk netwerk. De voorzitter is in staat om een geschikt overlegklimaat te creëren aan een tafel met tegengestelde belangen en hier onafhankelijk over te rapporteren.   De kandidaat heeft affiniteit, kennis en ervaring in de Nederlandse luchtvaart, of beschikt over het vermogen om deze kennis zich snel eigen te maken. De kandidaat is onafhankelijk van de partijen die een zetel in de MRS hebben of directe gesprekspartners c.q. belanghebbenden zijn.    
5. Vaardigheden en ervaring
  Ondernemen en samenwerken De voorzitter neemt initiatief en weet betrokken deelnemers te enthousiasmeren om zich actief in te zetten en onderhoudt daarbij proactief contact. Hij/zij stimuleert de deelnemers zoveel mogelijk om de richting van de MRS te bepalen, zowel inhoudelijk als organisatorisch, maar durft ook zelf een koers uit te zetten wanneer nodig. Hij/zij heeft daarbij aantoonbare ervaring met het organiseren van samenwerking, bij voorkeur ook voor beleidsvorming. De voorzitter stuurt aan op besluitvorming en zorgt ervoor dat ieders bijdrage wordt gehoord en gewaardeerd. Hij/zij zet zich ook in om een positieve sfeer in de raad te bevorderen.   Sensitiviteit De voorzitter heeft gevoel voor zowel de belangen en posities van de verschillende deelnemers, de omgeving (maatschappelijk, bestuurlijk, sector/gebruikers) als voor de politieke en bestuurlijke context. Hij/zij weet deze werelden te verbinden en kan in gesprekken de verschillende invalshoeken inzichtelijk maken en toewerken naar gedragen besluitvorming.   Aansturen en organiseren De voorzitter maakt samen met de secretaris-directeur een planning en een inschatting van de benodigde middelen en capaciteit om deze te realiseren. Hij/zij stemt de aanpak af met de relevante partijen en past het proces aan als de situatie daarom vraagt. Hij/zij heeft aantoonbare ervaring met leidinggeven en enthousiasmeren.   Analyseren De inhoudelijke richting van de MRS komt zoveel mogelijk uit de leden van de MRS. Wanneer nodig en gewenst denkt de voorzitter actief mee en adviseert hij/zij in het stellen van prioriteiten en het toewerken naar concrete en werkbare vraagstukken en acties. In samenwerking met de secretaris werkt de voorzitter dit uit in concrete voorstellen. Daarbij heeft hij/zij oog voor ontwikkelingen en kan hij/zij de voorstellen en aanpak onderbouwen. Aantoonbare affiniteit met het werkgebied luchtvaart is daarom een pré.    
7. Wat bieden wij
  Een uitdagende functie binnen de Maatschappelijke Raad Schiphol, met uitstekende arbeidsvoorwaarden. De voorzitter wordt door de minister van IenW benoemd voor een periode van 4 jaar. De aanstelling is voor 1 tot 2 dagen per week.    
8. Reageren
  Voor vragen en aanvullende informatie kunt u contact opnemen met mevrouw Inge Kok-Scheepers, secretaris-directeur van de MRS, via ikok@maatschappelijkeraadschiphol.nl en met het management Programma Omgeving Luchthaven Schiphol IenW, de heer Jelle van Oosterom via jelle.van.oosterom@minienw.nl.   Reageren in de vorm van een motivatiebrief en een curriculum vitae kan tot en met 7 januari 2024 aan ikok@maatschappelijkeraadschiphol.nl. De eerste gespreksronde vindt plaats van 15 tot en met 26 januari 2024. De tweede gespreksronde vindt plaats van 29 januari tot en met 2 februari 2024.      
9. Overige
Beoogde startdatum opdracht: maart/april 2024  
Einddatum opdracht: na 4 jaar  
Verlengingsoptie: eenmalig 4 jaar  
Verwacht aantal werkuren per week: 16  
Standplaats werkzaamheden: Hoofddorp  

Hoe kun je reageren?
Ben jij de gedreven verbinder die de MRS helpt streven naar een betere leefomgeving? Stuur dan vóór 8 januari 2024 je cv en motivatiebrief naar ikok@maatschappelijkeraadschiphol.nl. Voor vragen en aanvullende informatie kunt u contact opnemen met mevrouw Inge Kok-Scheepers, secretaris-directeur van de MRS, via ikok@maatschappelijkeraadschiphol.nl en met het management Programma Omgeving Luchthaven Schiphol ministerie IenW, de heer Jelle van Oosterom via jelle.van.oosterom@minienw.nl. Lees ook hier het functieprofiel:

Maatschappelijkeraad Schiphol plaatst functionele en analytische cookies voor het functioneren van de website en het verbeteren van de website-ervaring. Deze cookies zijn noodzakelijk. Om op Maatschappelijkeraad Schiphol ingesloten content van derden te tonen (bijvoorbeeld video’s), vragen we je toestemming. Via ingesloten content kunnen derde partijen diensten leveren en verbeteren, bezoekersstatistieken bijhouden, gepersonaliseerde content tonen en gebruikersprofielen opbouwen. Hiervoor worden apparaatgegevens, IP-adres, geolocatie en surfgedrag vastgelegd.