Waarom verkiezingen voor bewonersvertegenwoordigers?

Bewonersvertegenwoordigers spreken namens de omwonenden van Schiphol. Verkiezingen zijn ervoor vertegenwoordigers te kiezen die de meningen en ervaringen van de omwonenden vertolken. Zij hebben het mandaat van hun achterban om dat te doen. Ook worden met deze verkiezingen mensen weer geactiveerd om mee te praten en te adviseren over de leefomgevingskwaliteit rondom Schiphol. Alles wordt in het werk gesteld om ervoor te zorgen dat bewonersbelangen goed worden gehoord en dat bewoners inspraak hebben in de beslissingen die hun gemeenschap aangaan.

Wie vormen de Maatschappelijke Raad Schiphol?

De Maatschappelijke Raad Schiphol bestaat uit tien bewonersvertegenwoordigers voor het binnen- en buitengebied van de start- en landingsbanen van Schiphol: Aalsmeerbaan, Buitenveldertbaan & Schiphol Oostbaan, Kaagbaan, Polderbaan en Zwanenburgbaan. Zij vertegenwoordigen de achterban die rechtstreeks de effecten van het luchtvaartbeleid rond Schiphol en de uitkomsten van hinder-verminderende initiatieven ervaart.

Daarnaast zijn er maximaal zes experts uit vakgebieden zoals natuur, milieu, gezondheid, mobiliteit, participatie of luchtvaart. Zij adviseren de Raad vanuit hun kennis van het eigen vakgebied.

In de zogeheten Maatschappelijke Schil zijn maximaal vijf vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties betrokken van wie de belangen of achterban geraakt kunnen worden door de vraagstukken waar de MRS zich mee bezighoudt.

Dan is er nog ruimte voor een Open Schil waarbinnen iedereen die geïnteresseerd is in de onderwerpen die door de Raad worden besproken, betrokken kan worden.

Hoe werken de verkiezingen?

De bewonerszetels in de Maatschappelijke Raad Schiphol worden ingevuld via getrapte verkiezingen: bewonersorganisaties kunnen na registratie via dit formulier per 50 leden een kiespersoon afvaardigen. Deze kiespersonen vormen een Kiescollege dat stemt op kandidaat-clustervertegenwoordigers.

De kiespersonen kiezen samen een clustervertegenwoordiger voor één van de tien afgebakende gebieden (oftewel clusters) in de omgeving van Schiphol. Op deze manier worden de tien beschikbare zetels in de MRS vervuld.

Enkele begrippen

Onder bewonersorganisaties verstaan we bijvoorbeeld stichtingen, verenigingen, dorps- of wijkraden of andere organisaties waarin bewoners samenkomen om bij te dragen aan de ontwikkeling van de leefomgeving van Schiphol.

Een kiespersoon is een afgevaardigde van een bewonersorganisatie die plaatsneemt in het kiescollege. Een kiescollege is een groep van minimaal twee kiespersonen die een clustervertegenwoordiger kiest.

Een kiespersoon blijft actief als ambassadeur van de MRS gedurende de aanstelling van de clustervertegenwoordiger van 4 jaar. De ambassadeur verbindt de clustervertegenwoordiger en de leden in de bewonersorganisatie door informatie te delen en leden te betrekken bij de activiteiten en adviezen van de MRS.

Een clustervertegenwoordiger wordt verkozen door de kiespersonen en vertegenwoordigt dat cluster in de Maatschappelijke Raad Schiphol. De clustervertegenwoordiger is verantwoordelijk voor het delen van de zorgen, vragen, belangen en standpunten van de achterban over de leefkwaliteit rondom Schiphol en vertaalt dat in adviezen. Daarbij betrekt de clustervertegenwoordiger ook de achterban in de bewonersorganisaties.

Ik ben een bewonersorganisatie en wil graag deelnemen aan de verkiezingen

Om deel te nemen aan de verkiezingen moet je je registreren bij het bureau van de Maatschappelijke Raad Schiphol. De registratie gaat begin april open. We stellen een aantal voorwaarden aan deelname aan de verkiezingen:

  • Je bent een vereniging naar Nederlands recht of een stichting met sympathisanten.
  • Wanneer je hier niet aan voldoet, kan je alsnog erkend worden door het bureau van de Maatschappelijke Raad Schiphol. Daarvoor toetst het bureau of het om een actieve bewonersorganisatie gaat.
  • Je hebt minimaal 50 unieke, meerderjarige leden die wonen in één van tien kiesgebieden en die
  • Met naam, adres, woonplaats, telefoonnummer en/of emailadres en geboortedatum geregistreerd zijn.
  • Aantoonbaar gericht zijn op de leefomgeving van de omwonenden van Schiphol (op basis van bijvoorbeeld statuten, doelstelling of reglement).

De betreffende stukken en ledenlijsten moeten bij registratie overhandigd worden (op voorwaarde dat leden bezwaar hebben kunnen maken tegen gegevensverstrekking in verband met de privacy wetgeving). Uiterlijk 28 mei dienen bewonersorganisaties te kunnen aantonen dat ze aan bovenstaande eisen voldoen.

Ik ben omwonende van Schiphol en wil graag actief worden

Graag! Als omwonende heb je veel manieren om actief bij te dragen aan de adviezen van de Maatschappelijke Raad Schiphol.

  • Je kan je kandidaat stellen voor een rol als clustervertegenwoordiger. Dan kan je daadwerkelijk lid worden van de Maatschappelijke Raad Schiphol en één van de zetels innemen! Daarvoor moet je je verkiesbaar stellen. We brengen je graag op de hoogte zodra de inschrijving open is.
  • Je kan lid worden van een bewonersorganisatie. De bewonersorganisatie praat via hun ambassadeur gedurende 4 jaar mee binnen de Maatschappelijke Raad Schiphol. Ook kan je zo invloed uitoefenen op de verkiezing van de clustervertegenwoordiger van jouw regio.
  • Je kan deelnemen aan de ‘open schil’. De Maatschappelijke Raad Schiphol heeft een open schil waar op allerlei manieren mensen betrokken zullen worden. Meld je vooral als je daar interesse in hebt.

Ik wil mezelf verkiesbaar stellen, wat is daarvoor nodig?

Goed dat je je verkiesbaar wilt stellen. De inschrijving om je kandidaat te stellen als clustervertegenwoordiger zal ook vanaf 12 april opengesteld worden. Vanaf 12 april staat het Verkiezingsreglement online waarin je kan lezen of je aan het profiel voor clustervertegenwoordiger voldoet. En hou er rekening mee dat het een intensieve rol is, waar veel van je wordt verwacht, maar waar ook een vergoeding tegenover staat. Voor meer informatie, neem gerust contact met ons op.

Maatschappelijkeraad Schiphol plaatst functionele en analytische cookies voor het functioneren van de website en het verbeteren van de website-ervaring. Deze cookies zijn noodzakelijk. Om op Maatschappelijkeraad Schiphol ingesloten content van derden te tonen (bijvoorbeeld video’s), vragen we je toestemming. Via ingesloten content kunnen derde partijen diensten leveren en verbeteren, bezoekersstatistieken bijhouden, gepersonaliseerde content tonen en gebruikersprofielen opbouwen. Hiervoor worden apparaatgegevens, IP-adres, geolocatie en surfgedrag vastgelegd.